Deze site is gemaakt door:

Adriane Colenbrander: tekeningen
Malika Fouchier: tekeningen
Jo-Anne Troost/JAT’s beeldbedrijf: tekst, beeldbewerking
Harrie van Veen: tekst, fotografie
Aad van Vliet: portretfotografie
Marjan Wildeboer/De smaakmakers: basisontwerp

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de makers.